สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ

สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ

หนังสือดี

ผลงานคุณภาพโดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์

ราคา 140 บาท

พิเศษ!! สำหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บ ลด 10 %

 สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ
หนังสือดีที่ควรศึกษา...
 • เมื่อเด็กไทยขาดสิ่งนี้ไปเรื่อยๆ
   
 • เมื่อคน เริ่มเห็นแก่ตัว
   
 • เมื่อเรา ต้องการให้เด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

 

ผลงานของ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์

::  สั่งซื้อ  ::

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์::

การอบรม "สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ"

วันที่ 21 พ.ย. 2552

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

อ่านรายละเอียด คลิก

เหมาะสมกับ...
 • ครูที่ต้องการหานวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ
   
 •  ครูที่ต้องการปรับปรุงผลงานงานวิชาการจากการเยียวยา
   
 •  ครูที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
   
 • นักการศึกษาที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
   
 •  นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก
 • คนที่ต้องการให้ผู้เรียน เป็นคนรับผิดชอบต่อสังคม
*** สั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อ โทร. 08-1688-9055 หรือ 08-3411-9888

จำนวนผู้เยี่ยมชม counter

 

 ทำเว็บ ทำเว็บผลงานครู  สินค้าปัญญาชน  Cd สนับสนุนการทำผลงานครู Privacy Policy แชมป์  champ108

eXTReMe Tracker